Tư vấn

Viện Tài Chính Bền Vững UEH có đội ngũ Giảng viên và Nghiên cứu viên tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế - tài chính - quản trị từ các đại học và trường đại học hàng đầu Việt Nam và thế giới, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong các lĩnh vực quản trị bền vững, tài chính - ngân hàng, chiến lược đầu tư, tài chính công và chính sách công hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững.


Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi và hợp tác cung ứng dịch vụ đào tạo - tư vấn về Tài chính và Quản trị bền vững đến mọi doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương và đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.