Đào tạo

The UEH SFI offers a variety of training courses for both novice and experienced officials.

Degree education:  MBA Program in Corporate Sustainability and Environmental Management (On Calling for Application).

Note: "Chương trình MBA miễn học chuyển đổi cho người học tốt nghiệp đại học các ngành Kỹ thuật môi trường/Khoa học môi trường/Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường/Công nghệ kỹ thuật môi trường,.. Vui lòng liên hệ để nhận thông tin hướng dẫn."

Executive education: coming soon in  2023.

On-site training: TBA.