Khai giảng lớp đào tạo về Kinh tế tuần hoàn

  •  09/11/2023 09:00

Khóa đào tạo “Kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững: Thách thức đối với khu vực công” dự kiến ​​diễn ra trong hai ngày từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Diễn đàn Kinh tế Xanh 2023 tại Hà Nội

  •  02/11/2023 09:00

Prof. Mai Hoai gave a speech on "Green taxonomy in practice: case studies from climate projects" at the GEF 2023.